Jesteś tutaj: Start / Sakramenty / Bierzmowanie

Bierzmowanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA 

*******************************************************************************

 Z LITURGII BIERZMOWANIA

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem,
jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad
.

Wszyscy: Amen.

Kandydaci do bierzmowania podchodzą przed ołtarz.
Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę
na ramieniu kandydata, który podaje swoje imię biskupowi.

Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem
i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

[N], Przyjmij znamię Ducha Świętego.

Bierzmowany: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

Artykuły

Spotkania formacyjne

24 października 2020

W związku z panującą sytuacją zawieszamy w najbliższym czasie spotkania w grupach. W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania dbamy o trwanie w łasce uświęcającej poprzez sakrament spowiedzi, przystępowanie do Komunii Świętej.

Dodatkowo czytamy katechizm.

Ogłoszenia

18 października 2020

Drodzy kandydaci do sakramentu bierzmowania i drodzy rodzice.

Nadal trwa czas epidemii dlatego przypominam, że bezpośrednia troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania spoczywa na rodzicach kandydatów.

W  związku wprowadzonymi przez władze państwowe obostrzeniami sanitarnymi mając na uwadze dobro duchowe wiernych, Ksiądz Biskp Ordynaiusz Diecezji Siedleckiej zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielił – do odwołania – ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej i osobom przebywającym na jej terenie. Jednocześnie Ksiądz Biskup zobowiązał osoby korzystające z dyspensy do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie ze wspólnotą Kościoła poprzez uczestniczenie we Mszy św. transmitowanej w radiu, telewizji lub internecie.

Ksiądz Biskup zachęca - przy zachowaniu zaleceń sanitarnych – do udziału w Eucharystii w dni powszednie, kiedy gromadzi się zazwyczaj mniejsza ilość wiernych niż w niedzielę. Przypominamy, o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk oraz o obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta.

Osoby, które skorzystają z dyspensy Księdza Biskupa zobowiązane są do uczestnictwa duchowego we Mszy Świętej transmitowanej w radiu, telewizji lub internecie. W czasie uczetniczenia duchowego we Mszy Świętej transmitowanej powinniśmy w pokoju na stole na białym obrusie ustawić krzyż, obok zapalone świece, oraz uczestniczyć we Mszy Świetej tak jak byśmy byli w kościele, wraz ze śpiewem czy też odpowiedziami i klęknięciem w stronę krzyża.

Nie właściwą postawą była by sytauacja, gdy osoba korzytsa z dyspensy lecz nie uczestniczy duchowo w domu we Mszy Świętej oraz nawet w dni powszednie nie przystępuje do sakramentu Komunii Świętej - żyjąc bez łaski uświęcającej, a ponadto w dni powszednie zachowuje się jakby nie było epidemii poprzez spotkania ze znajomymi (urodziny, imieniny, imprezy, spotkania towarzyskie), oraz nieuzasadnione opuszczanie domu narażając bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

Spotkanie wspólne dla wszystkich kandydatów

6 października 2020

Najbliższe spotkanie dla wszystkich kandydatów do sakramentu bierzmowania odbędzie się 16 października. Spotkanie rozpoczynamy o godz. 18.00 uczestnictwem we Mszy Świętej, a następnie modlitwa różańcowa i konferencja formacyjna. 

Modlitwa różańcowa

1 października 2020

Rozpoczęliśmy miesiąc październik - szczególny czas modlitwy różańcowej.

Osoby, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania powinny uczestniczyć w modlitwie różańcowej odmawianej we wspólnocie Kościoła.  Ilość dni uczestniczenia w modlitwie różańcowej świadczy o życiu duchowym danej osoby przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 

Różaniec w kościele: 

- dla dzieci o godzinie 16.30 (od poniedziałku do piątku), 

- oraz w tygodniu w łączności z Mszą Świętą wieczorem o godzinie 18.00,

- w niedzielę o godzinie 17.30.

 

Przypominam że przygotowanie do sakramentu bierzmowania to nie tylko znajomość katechizmu Kościoła Katolickiego, ale przede wszystkim - życie wiarą i prowadzenie osobistego życia duchowego oraz zaprzyjaźnienie się z Jezusem Chrystusem. W przypadku osób, które przychodzą na spotkania, ale nie prowadzą życia duchowego (brak przystępowania do Sakramentów Świętych) czas przygotowania zostanie wydłużony na kolejne lata. 

Spotkania w grupach

16 września 2020

Uwaga nastapiła niespodziewana zmiana terminu spotkań 

Poniżej zostają zamieszczone wszystkie terminy spotkań w grupach (niektóre uległy zmianie):

25.09. (piątek) - po Mszy Świętej wieczorem ok. 18:30 - P3

28.09. (poniedziałek) - po Mszy Świętej wieczorem ok. 18:30  - P2

02.10. (piątek) - po Mszy Świętej wieczorem i modlitwie różańcowej ok. 19:15 - S i C1

04. 10. (niedziela) godz. 16.00 - C2 i D3

03.10. (sobota) - godz. 15.00 - D2 i P1

03.10. (sobota) - po Mszy Świętej wieczorem i modlitwie różańcowej ok. 19.15 - M

03.10. (sobota) - po Mszy Świętej wieczorem i modlitwie różańcowej ok. 19:15 - D4

05.10. (poniedziałek) - po Mszy Świętej wieczorem i modlitwie różańcowej - D1

 

Z przyczyn nie od nas zależnych terminy spotkań mogą ulec zmianie, dlatego proszę o systematyczne odwiedzanie strony.

Spotkania w grupach będą miały miejsce w sali parafialnej. Obecność na spotkaniu obowiązkowa. Na spotkanie przynosimy zeszyt duchowy i Pismo Święte. W czasie spotkania zachowujemy zasady sanitarne.

Jeżeli ktoś z bardzo poważnych powodów (np. zdrowotnych) nie będzie mógł uczestniczyć w wyznaczonym terminie spotkania o tym zdarzeniu rodzic lub opiekun powinien odpowiednio wcześniej powiadomić księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do sakramentu bierzmowania (może być telefonicznie). 

Ogłoszenia

23 sierpnia 2020

1. Przypominam że w dniu jutrzejszym Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 7.00, 10.30 i 18.00. 

2. We wtorek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Rozpocznijmy go będąc w łasce uświęcającej poprzez wcześniejsze przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. 

3. W niedzielę 6 września o godzinie 17.00 w kościele spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania. 

4. Natomiast spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 11 września o godzinie 18.00 rozpoczniemy uczestnictwem we Mszy Świetej. Szczegóły zostaną podane rodzicom. 

Nabożeństwa czerwcowe

2 czerwca 2020

Trwa miesiąc czerwiec poświęcony Najświetszemu Sercu Pana Jezusa.

W zeszycie duchowym proszę zrobić tabelę, gdzie Wasi rodzice poświadczą udział w nabożeństwie czerwcowym. Nie wyznaczam minimalnej ilości uczestniczenia w modlitwach – obowiązuje zasada: każdy według potrzeby. Nabożeństwa czerwcowe w kościele odbywają się w następującym porządku: w dni powszednie w połączeniu z Mszą Świętą wieczorem o godzinie 18:00, a w niedzielę o godzinie 17:40.

Przypominam o systematycznej comiesięcznej spowiedzi świętej, tym bardziej w tym tygodniu do niedzieli - Uroczystości Trójcy Świętej.

W następnym tygodniu zostanie podany terminarz spotkań idywidualnych. Na to spotkanie przynosimy również zeszyt od religii.

Z dniem 1 czerwca br. Ksiądz Biskup Ordynariusz odwołał dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakzane udzieloną 12 marca br. i zachęca do powrotu do kościołów parafialnych (szczegóły w ogłoszeniach parafialnych). 

Rozmowa formacyjna i egzamin z modlitw

1 czerwca 2020

Uwaga nastąpiła zmiana godzin 

Piątek, 19.06.2020r.:

Po Mszy Świętej o godz. 18:00 - gr. C1 i C2

Sobota, 20.06.2020r.

godz. 9.45 - gr. P1

godz. 10.15 - gr. P2

godz. 11.30 - gr. D1

godz. 13.40 - gr. D3

Czwartek 25.06.2020r.

godz. 19.00 - gr. S

Piątek 26.06.2020r.

godz. 19.30 - gr. M

Sobota 27.06.2020r.

godz. 8.30 - gr. P3

godz. 10.00 - gr. D2

godz. 11.00 - gr. D4

 

Na spotkanie przychodzimy w maseczkach z rodzicem/opiekunem do sali parafialnej. Pozostałe osoby oczekują przed wejściem do plebanii zachowując odpowiednią odległość (w sytuacji deszczu lub burzy oczekujemy w drugiej salce) 

Na spotkanie obowiązkowo przynosimy:

- indeks,

- zeszyt od religii,

- zeszyt duchowy.

W przypadku rodzeństwa, które jest w różnych grupach jest możliwość spotkania w jednej dowolnej grupie.

Jeżeli ktoś jeszcze nie dostarczył świadectwa chrztu (osoby, które były ochrzczone poza parafią Pilawa) to proszę o dostarczenie na wyznaczone spotkanie.

W sytuacji, gdy z bardzo ważnych przyczyn podany termin nie pasuje należy, aby rodzic lub opiekun skontaktował się telefonicznie z kapłanem w celu ustalenia dogodnego terminu.

Nie przybycie na spotkanie oznacza zrezygnowanie z przygotowania do sakramentu bierzmowania. 

Ogłoszenia

15 maja 2020

Droga młodzieży przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, oraz drodzy rodzice.

Przypominamy, że czasie epidemii bezpośrednia odpowiedzialność za przygotowanie do bierzmowania spoczywa na rodzicach kandydatów.

Trwamy w okresie Wielkanocnym. W trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo nigdy nie możemy zapomnieć o trosce o nasze życie duchowe, aby trwać w łasce uświęcającej, poprzez skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest w naszej parafii z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w dni powszednie przed lub w trakcie Mszy Świętej rano i wieczorem.

Pomimo trwającej epidemii przypominamy o obowiązku wynikającym z trzeciego przykazania kościelnego: Przynajmniej raz w roku w Okresie Wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Czas na przyjęcie Komunii Wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Świętej tj.07.06.2020r. Proszę rodziców o zatroszczenie się w tej kwestii życia duchowego swoich dzieci. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatni tydzień przed Niedzielą Trójcy Świętej.

Jednym z elementów formacji przygotowania do sakramentu bierzmowania w tym czasie powinno być rozważanie Słowa Bożego. Proszę, abyście rozpoczynając od od 18.05.2020r. co tydzień czytali po jednym rozdziale Ewangelii według św. Marka.

Po przeczytaniu każdego rozdziału powyżej podanej Ewangelii w swoich dziennikach duchowych streśćcie bądź napiszcie: co dany fragment mówi do mnie (jak go rozumiem, co wynika z niego w kontekście mojego życia).  

Po 18 czerwca z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych odbędzie się indywidualne spotkanie z Wami w obecności waszych rodziców/opiekunów. Na spotkaniu odbędzie się rozmowa z ostatniego czasu domowego przygotowania do bierzmowania i egzamin z modlitw. Wtedy przejrzę wasz indeks i zeszyt duchowy, dlatego proszę na bieżąco uzupełniać wszystkie wpisy i notatki.

Materiał na egzamin z pacierza publikuje poniżej (czytaj więcej).

Życzę owocnego czasu, aby czytane przez was Słowo Boże nie było odklepane i zaliczone, ale rozważane.

Czytaj więcej o: Ogłoszenia

Nabożeństwa majowe

1 maja 2020

Rozpoczęliśmy miesiąc maj - poświęcony Maryi. Przez wstawiennictwo Maryi módlmy się o potrzebne łaski dla naszych rodzin oraz o ustanie epidemii.

Ze względu na stan epidemii nabożeństwo majowe przeżywajcie w domu. Na stoliku postawcie krzyż, świece, figurkę lub obraz Matki Bożej i za pośrednictwem mediów lub indywidualnie odmówcie litanię Loretańską.

Przypominam, aby w waszych indeksach wasze uczestnictwo we Mszy Świętej niedzielnej, także duchowe (poniżej zostały opisane warunki uczestnictwa duchowego), czy też nabożeństwa majowe zgodnie z prawdą podpisywali tylko wasi rodzice.

W trosce o wasze zdrowie i bezpieczeństwo nie zapomnijcie o trosce o życie duchowe, aby trwać w łasce uświęcającej, poprzez skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania (Sakrament ten sprawowany jest w naszej parafii w ciągu tygodnia przed lub w trakcie Mszy Świętej rano i wieczorem).