Kółka Różańcowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

2017 - Rok Maryi

1 stycznia 2017

Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Maryjnym, w związku z tym w każdą I sobotę miesiąca przed Mszą św. wieczorową odmawiany będzie różaniec prowadzony przez poszczególne koła różańcowe. Już w najbliższą sobotę, 7 stycznia, zapraszamy wszystkich Parafian do włączenia się we wspólną modlitwę.

Informacje ogólne

2 lipca 2016

W naszej parafii w Pilawie jest 14 kół "Żywego Różańca". Każde koło ma swojego patrona/ patronkę i w danym miesiącu obchodzi jego wspomnienie. Zelatorzy zamawiają msze w intencji żyjących i zmarłych członków swoich kółek, a w miesiącu, kiedy przypada święto patrona, prowadzą różaniec na zmiance.  Zmianki odbywają się w I niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 10.30.
Głównym celem "Żywego Różańca" jest modlitwa w intencjach misyjnych i ewangelizacyjnych: za ludzi ubogich, o pokój na świecie, poszanowanie praw i godności człowieka,  za misjonarzy i księży odpowiedzialnych za dzieło misyjne. Modlimy się też w naszych intencjach parafialnych: za dzieci, młodzież i nasze rodziny. Poza modlitwą zbieramy ofiary pieniężne na cele misyjne. Są one zbierane w dwóch formach: dobrowolnie do puszki w kościele lub też poszczególne koła zbierają indywidualnie po 1 zł od członków koła i wpłacają je na konto "Papieskiego Dzieła Misyjnego".
Poza "Żywym Różańcem" (stanowym) są też w naszej parafii od listopada 2015 roku 2 koła Różańcowe Rodzinne - rodziców za dzieci. Modlimy się o błogosławieństwo i łaski Boże dla naszych dzieci i rodzin. Spotykamy się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie różańcowej. Są to koła niezależne od kół stanowych. Można należeć do  Różańca "Żywego" jak też i do "Rodzinnego".
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mają w sercu pragnienie i potrzebę modlitwy różańcowej, zarówno w intencjach własnych jak i wspólnotowych, do udziału i zapisu.

Kontakt:
Sztylko Maria, tel. 509696171

Lista zelatorów

2 lipca 2016

Lista zelatorów do prowadzenia zmianek różańcowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc

Imię i nazwisko zelatora

Patron/Patronka

wspomnienie

styczeń

Agnieszka Całka

Św. Faustyny Kowalskiej

5 października

luty

Maria Sztylko

M. B. Gromnicznej

2 lutego

marzec

Janina Dubińska

Zwiastowania NMP

25 marca

kwiecień

Elżbieta Komosa

M. B. Bolesnej

15 września

maj

Maria Rychlewska

M. B. Fatimskiej

13 maja

czerwiec

Elżbieta Żelazko

M. B. Kodeńskiej

2 lipca

lipiec

Barbara Stryjniak

M. B. Szkaplerznej

16 lipca

sierpień

Teresa Kędziorek

Barbara Wawer

M. B. Anielskiej

M. B. Częstochowskiej

2 sierpnia

26 sierpnia

wrzesień

Zenon Cygan

Narodzenia NMP

8 grudnia

październik

Roman Sałata

Jana Pawła II

22 października

listopad

Marianna Wawer

Bł. Ks. Jerzego Popiełuszko

19 listopada

grudzień

Małgorzata Mikulska

Niepokalanego Poczęcia NMP

8 grudnia

 

 

 

 

Intencje ogólne i ewangelizacyjne

1 stycznia 2017

Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2017

Styczeń
Intencja ewangelizacyjna:
Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Intencja parafialna:   Za dzieci komunijne i ich rodziców, o zaangażowanie duchowe do przyjęcia sakramentu Eucharystii, o wierność i wytrwanie zachowania sakramentu Eucharystii.

 

Luty
Intencja ogólna:
Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

Intencja parafialna: Modlimy się za osoby cierpiące, chore fizycznie, umysłowo i duchowo.

Marzec
Intencja ewangelizacyjna:
Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Intencja parafialna: Za koła różańcowe męskie - za łączność tych kół, wzrost wiary i świętości, wytrwałość w modlitwie różańcowej oraz za życie poczęte w naszej parafii.

Kwiecień
Intencja ogólna:
Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Intencja parafialna: Modlimy się za ks. rekolekcjonistę, księży spowiedników oraz dobre owoce rekolekcji dla parafian.

Maj
Intencja ewangelizacyjna:
Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Intencja parafialna: Modlimy się o odwagę i dobry wybór oraz odpowiedź na głos i wołanie  Pana Boga w sercach młodych ludzi. 

Czerwiec
Intencja ogólna:
Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Lipiec
Intencja ewangelizacyjna:
Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Sierpień
Intencja ogólna:
Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Wrzesień
Intencja ewangelizacyjna:
Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Październik
Intencja ogólna:
Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Listopad
Intencja ewangelizacyjna:
Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Grudzień
Intencja ogólna:
Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.