Jesteś tutaj: Start / Nasza Parafia / Skauci Europy

Skauci Europy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SKAUCI EUROPY

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego jest ruchem wychowawczym, posługującym się metodą harcerską, opartym na zasadach religii rzymskokatolickiej oraz uczestniczącym w wielkiej wspólnocie wiary i działania, jaką jest Federacja Skautingu Europejskiego.

Nadać sens

Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w następujących 5 dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształtowanie charakteru, duch służby, odkrywanie Boga.

Metoda harcerska obejmuje zatem całego człowieka, wychowując we wszystkich wymiarach, również w wymiarze duchowym. Przygotowuje młodego człowieka do dorosłego życia, pełniąc zawsze rolę pomocniczą w stosunku do rodziny i szkoły.

Uczyć przez działanie

Oryginalność metody harcerskiej polega na tym, że jest ona szkolą działania. Zastęp harcerski jest wspólnotą praktycznej nauki życia poprzez:

- obcowanie z przyrodą,

- życie w zastępie,

- grę.

Wychowanie młodych przez młodych

Drugą oryginalną cechą harcerstwa jest, wydawałoby się "szalony", pomysł wychowania młodych przez młodych. Dzięki Prawu Harcerskiemu akceptowanemu przez wszystkich, młodzi są odpowiedzialni jedni za drugich, wykonując bardzo konkretne zadania w zastępie.

Wychowanie zróżnicowane

Aby stworzyć dobre warunki dla wychowania dziewcząt i chłopców oraz uszanować naturalne różnice w rozwoju psychofizycznym obu płci, proponujemy rodzicom umieszczenie dziewcząt w jednostkach żeńskich, a chłopców w odrębnych jednostkach męskich. Organizowanie od czasu do czasu wspólnych zajęć pozwala na wzajemne poznanie i szanowanie drugiego w jego niepowtarzalności i odmienności.

Wiarygodność

W 2003r. Federacja Skautingu Europejskiego została uznana przez Papieską Radę ds. Świeckich jako międzynarodowe prywatne stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim. Równolegle 22 X 2003. stowarzyszenie zostało uznane przez Konferencję Episkopatu Polski jako krajowe prywatne stowarzyszenie wiernych. Ten status oznacza, że Stowarzyszenie, mimo że jest organizacją świecką, zyskało uznanie hierarchii kościelnej jako przedsięwzięcie, które może być autoryzowane jako katolickie w całym kraju.

 

Uformowana i świadoma swego zadania kadra wychowawcza

Zastosowanie tej pedagogiki wymaga poważnej formacji kadry, w którą Ruch nieustannie inwestuje. Młodzi szefowie uczestniczą minimum rok w pogłębionej formacji osobistej, a następnie w obozach szkoleniowych. W swoich zadaniach są wspomagani przez instruktorów nieco starszych wiekiem, którzy służą radą i są w każdej chwili do dyspozycji rodziców. Wszystkie szefowe i szefowie działają wyłącznie na zasadzie wolontariatu.

Metoda przystosowana do wieku

Wilczki

Harcerki i harcerze

Przewodniczki i wędrownicy

"Ja i inni"
wiek 9-12 lat

"gałąź żółta"

"Ja wraz z innymi"
wiek 12-17 lat

"gałąź zielona"

"Ja dla innych"
wiek 17+

"gałąź czerwona"

Wilczki bawią się i pracują, opierając się na książce Rudyarda Kiplinga "Księga Dżungli". Główne cele wychowawcze tej gałęzi wiekowej to otwarcie na innych (wyjście z dziecięcego egoizmu) oraz ukierunkowanie na Pana Boga poprzez zabawę.

To główna i najliczniejsza gałąź w harcerstwie, która opiera się na pedagogice wspólnotowej: jej podstawą jest system małych, kilkuosobowych grup - zastępów, uczących życia we wspólnocie i społeczeństwie. Wychowanie odbywa się poprzez działanie - przygodę i grę, najczęściej na łonie przyrody. To tutaj ma miejsce kształtowanie podstawowych cnót ludzkich oraz pogłębianie i podporządkowanie życia religijnego. Dużą uwagę zwraca się na postawę harcerek i harcerzy w szkole (naukę) i w domu, rodzinie.

Najstarsza gałąź wiekowa Stowarzyszenia nazywana jest "Drogą", co dobrze oddaje jej specyfikę. Charakteryzuje się indywidualną pedagogiką: "każdy kroczy własną ścieżką". Głównym celem wychowawczym jest pomoc w rozeznaniu i aktualizacji powołania życiowego: przygotowanie do dorosłego, twórczego i odpowiedzialnego życia. Inaczej mówiąc, do przyjęcia postawy służby; stąd też dewiza przewodniczek i wędrowników brzmi: "Służyć".

 

 

Dane kontaktowe do szefów jednostek w Pilawie

Jednostka

Szef

Więcej informacji

1. Szczep pilawski (męski) szczepowy Mateusz Piłka (512 692 723)

1. gromada pilawska

Dominik Woźniak

tel. 724 832 575

http://fse1gp.blogspot.com/

1. drużyna pilawska

Damian Jaworski
tel. 506 203 627

http://1pilawa.blogspot.com/?m=1

2. Szczep pilawski (żeński) szczepowa Izabela Łagowska (505 003 687)

2. gromada pilawska

Katarzyna Kościesza

tel. 723 967 201

http://2gromadapilawska.blogspot.com/

2. drużyna pilawska

Patrycja Rędaszka

tel. 506 851 974