Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2020

Drodzy kandydaci do sakramentu bierzmowania i drodzy rodzice.

Nadal trwa czas epidemii dlatego przypominam, że bezpośrednia troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania spoczywa na rodzicach kandydatów.

W  związku wprowadzonymi przez władze państwowe obostrzeniami sanitarnymi mając na uwadze dobro duchowe wiernych, Ksiądz Biskp Ordynaiusz Diecezji Siedleckiej zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielił – do odwołania – ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej i osobom przebywającym na jej terenie. Jednocześnie Ksiądz Biskup zobowiązał osoby korzystające z dyspensy do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie ze wspólnotą Kościoła poprzez uczestniczenie we Mszy św. transmitowanej w radiu, telewizji lub internecie.

Ksiądz Biskup zachęca - przy zachowaniu zaleceń sanitarnych – do udziału w Eucharystii w dni powszednie, kiedy gromadzi się zazwyczaj mniejsza ilość wiernych niż w niedzielę. Przypominamy, o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk oraz o obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta.

Osoby, które skorzystają z dyspensy Księdza Biskupa zobowiązane są do uczestnictwa duchowego we Mszy Świętej transmitowanej w radiu, telewizji lub internecie. W czasie uczetniczenia duchowego we Mszy Świętej transmitowanej powinniśmy w pokoju na stole na białym obrusie ustawić krzyż, obok zapalone świece, oraz uczestniczyć we Mszy Świetej tak jak byśmy byli w kościele, wraz ze śpiewem czy też odpowiedziami i klęknięciem w stronę krzyża.

 

Grzechem ciężkim i nie właściwą postawą była by sytauacja, gdy osoba korzytsa z dyspensy lecz nie uczestniczy duchowo w domu we Mszy Świętej, lub tylko ogląda Mszę Świętą oraz nawet w dni powszednie nie przystępuje do sakramentu Komunii Świętej - żyjąc bez łaski uświęcającej, a ponadto w dni powszednie zachowuje się jakby nie było epidemii poprzez spotkania ze znajomymi (urodziny, imieniny, imprezy, spotkania towarzyskie), oraz nieuzasadnione opuszczanie domu narażając bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.