Odnowa w Duchu Świętym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2016

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Przymierze Pańskie" powstała w 2013 roku. Na cotygodniowych spotkaniach w salce parafialnej praktykujemy modlitwę uwielbienia, ucząc się dziękować i wychwalać dobrego Boga za wszystkie sytuacje życiowe, których doświadczamy (Ef 5,20). Rozważamy Słowo Boże i dzięki katechezom formacyjnym przygotowywanym przez kapłana, lidera bądź animatora uczymy się odnosić je do naszego życia. Otwieramy się na obecność i działanie Ducha Świętego – Ducha Miłości i Mądrości, prosząc go o potrzebne łaski, a przede wszystkim o Boże światło na nasze życie, aby w pełni rozeznać wolę Ojca względem każdego z nas (Mt 7,21). Posługujemy modlitwą wstawienniczą.

 

Raz w miesiącu, zgodnie z tym co można przeczytać w tekstach pozostawionych przez Św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego, uczestniczymy w Eucharystii ku czci Ducha Świętego.

 

„Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią Mszę św. raz w miesiącu do Ducha Świętego, uczczą mnie. A ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy św., będzie uczczony przez samego Ducha Świętego; i będzie miał w sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój. To On przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, którzy będą odprawiać tę Mszę św. albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego, nie wyjdą z tej Mszy św. nie doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy. I nie umrą w ciemnościach”.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbywają się we wtorki po wieczornej Mszy Św

                      Opiekun Wspólnoty "Przymierze Pańskie": Ks. Paweł Pajdosz

Lider: Marzena Bazan- Piotrowska annapiot91@wp.pl 

 Więcej informacji o działalność wspólnoty na stronie Odnowa w Duchu Świętym MBKPilawa