„Wiara rodzi się ze słuchania” (Rz 10,17)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2016

  
W naszej parafii Krąg Biblijny odbywa się w każdy piątek po wieczorowej Mszy Świętej w sali parafialnej. Na czym polega i do kogo jest adresowana to grupa?

Często zdarza się, że idziemy na Mszę Świętą z dobrym nastawieniem słuchania Słowa Bożego, ale z różnych przyczyn wychodząc z kościoła nie potrafimy nawet powiedzieć, o czym były czytania. W każdej Mszy Bóg mówi do naszego serca konkretne Słowo – pociesza, umacnia, wlewa nadzieję, wzywa do nawrócenia, przestrzega… Cokolwiek przeżywamy w naszym życiu, Bóg chce nam wskazać, jak mamy postąpić, aby odnaleźć Jego miłość i uniknąć wielu błędów życiowych. Wiele naszych problemów duchowych, ale także problemów życia codziennego spotyka nas, ponieważ nie słuchamy Boga, który chce nas prowadzić. On mówi, ale my nie zawsze chcemy lub potrafimy słuchać…

Spotkania biblijne są szkołą słuchania Słowa Bożego, a także dobrym przygotowaniem do przeżywania niedzielnej Mszy Świętej. Uczymy się modlić Słowem Bożym, otwierać serca na Boże natchnienia, słuchać Jego rad… Gdy następnego dnia w niedzielę przychodzimy na Mszę, słyszymy już czytania, które dzień wcześniej na spotkaniu przemodliliśmy, przemyśleliśmy. Inaczej słucha się Słowa Bożego, gdy wcześniej się z Nim zapoznaliśmy.

Spotkanie grupy biblijnej odbywa się w każdy piątek o godzinie 18.30 i trwa około godzinę. Odbywa się w salach parafialnych na plebanii.

Spotkanie rozpoczyna się od modlitwy o światło Ducha Świętego, a następnie krótkiego wprowadzenia do czytań, które robi kapłan prowadzący spotkanie. To wprowadzenie ukazuje główną myśl tekstu biblijnego, kapłan wyjaśnia również trudniejsze do zrozumienia fragmenty.

Następnie uczestnicy spotkania mają około 15 minut na indywidualną modlitwę. To najważniejsza część spotkania. Próbujemy wtedy zadać sobie najważniejsze pytanie – co Bóg chce powiedzieć do mnie, do mojego życia? Pomocą w tym mogą być pytania do czytań, które zawsze są przygotowane na kartce z czytaniami.

Po indywidualnej modlitwie następuje czas na podzielenie się Słowem Bożym. To może być na początku trudny moment, ale dzielenie się Słowem Bożym nie jest obowiązkowe. Mówi ten, kto chce się podzielić Słowem. Jeżeli ktoś nie czuje takiej potrzeby, nie musi tego robić.

Spotkanie kończy się wspólną modlitwą i błogosławieństwem.

Spotkania grupy biblijnej dla każdego. Nie trzeba szczególnie znać Biblii, nie trzeba mieć wielkiej wiedzy. Trzeba mieć tylko jedno – pragnienie słuchania Boga, który nas kocha i chce z nami rozmawiać.

Jeżeli jest w tobie takie pragnienie, to przełam swój strach, pokonaj lenistwo i przyjdź słuchać Boga. Jeśli nie możesz być w każdą sobotę, to przychodź wtedy, gdy możesz. Każde spotkanie jest inne, bo każdy fragment Słowa Bożego jest inny. Jeżeli nie możesz przyjść w najbliższą sobotę, to przyjdź w następną… Nie trzeba się zapisywać, nie trzeba przynosić swojej Biblii, wystarczy przyjść i słuchać Boga…

A tym, którzy uważają, że tego nie potrzebują, dedykuję słowa św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.