Ogłoszenia w związku ze złagodzeniem obostrzeń epidemicznych.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2020

Drodzy Parafianie.

W związku ze złagodzeniem obostrzeń epidemicznych, zgodnie z zarządzeniem Biskupa Ordynariusza Diecezji Siedleckiej zamieszczamy informacje dotyczące naszej parafii:

 • W związku ze zniesieniem limitu osób w kościołach i konieczności zachowania dystansu między wiernymi, Ksiądz Biskup Ordynariusz w łączności z biskupami diecezjalnymi, z dniem 1 czerwca br. odwołuje udzieloną 12 marca br. dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane.

 • Ksiądz Biskup Ordynariusz zachęca, do powrotu do kościołów parafialnych. 

 • Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. zostaje utrzymana jedynie dla osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji, oraz dla tych, które czują nasilony lęk i obawę przed możliwością zarażenia się. Jednocześnie Ksiądz Biskup Ordynariusz zobowiązuje osoby korzystające z tej dyspensy do trwania na osobistej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

 • Zgodnie z wytycznymi zawartymi w nowym Rozporządzeniu (§ 15 ust. 8) podczas zgromadzeń w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. W przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie lub mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

 • Zachęcamy wszystkich, którzy nie skorzystali jeszcze w okresie paschalnym z sakramentu pokuty i nie przyjęli Komunii św. wielkanocnej, aby uczynili to do uroczystości Trójcy Świętej tj. do 7 czerwca br. 

 • Nowe przepisy pozwalają na przywrócenie w parafiach spotkań formacyjno-duszpasterskich wspólnot, ruchów, stowarzyszeń i grup modlitewnych, a także organizowania katechez.

 • Msza Święta wieczorem w soboty o godz. 18:00 do odwołania będzie nadal sprawowana, jako niedzielna Msza Święta.

 • Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania każdego dnia podczas Mszy Świętych oraz w niedzielę poprzedzającą pierwszy piątek miesiąca 31.05.2020r. w godz. 19:00-20:00. Nie całujemy stuły po spowiedzi. Na kratkach konfesjonałów znajdują się folie ochronne. 

 • Znak pokoju w czasie Eucharystii przekazujemy tylko przez skinienie głową, bez podawania rąk.

 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę (w miejscu udzielania Komunii Świętej i w obecności kapłana). Osoby, które pragną przyjąć Komunię Świętą na rękę powinny podejść, jako pierwsze przed osobami, które przyjmują Komunię Świetą do ust.

 • W naszym kościele w czwartki w intencji o ustąpienie epidemii trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu w godzinach: od 15:00 - rozpoczyna się wspólną molitwą Koronki do MIłosierdzia Bożego zakończona o godzinie 18:00.

 • Zachęcamy do trwania na modlitwie w intencji osób chorych, tych którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Prosimy, aby te intencje przez cały najbliższy miesiąc polecać Najświętszemu Sercu Panu Jezusa podczas nabożeństw czerwcowych.

  Całą naszą wspólnotę parafialną i nasze rodziny oddajemy w opiekę Matki Bożej Kodeńskiej. Informacje i zalecenia mogą się zmieniać wraz z rozwojem sytuacji.