Parafia Matki Bożej Kodeńskiej w Pilawie

Bierzmowanie

OGŁOSZENIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA 

*******************************************************************************

Najbliższe spotaknie w sobote 28 stycznia o godz. 10.00 w kościele

 

 

 

 

 Z LITURGII BIERZMOWANIA

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem,
jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad
.

Wszyscy: Amen.

Kandydaci do bierzmowania podchodzą przed ołtarz.
Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę
na ramieniu kandydata, który podaje swoje imię biskupowi.

Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem
i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

[N], Przyjmij znamię Ducha Świętego.

Bierzmowany: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

Artykuły

Katechizm

8 stycznia 2021

Kandydatów do sakramentu bierzmowania, którzy nie odebrali jeszcze zamówionego katechizmu proszę o odebranie katechizmu dzisiaj, jutro lub ostatecznie w niedzielę w zakrystii po Mszach Świętych. 

Rekolekcje Adwentowe A.D. 2020

13 grudnia 2020

 W najbliższy czwartek 17. XII w naszej parafii rozpoczną się trzydniowe rekolekcje adwentowe, jako duchowa forma przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Do pełnego przeżycia rekolekcji należy wysłuchać nauki rekolekcyjnej przez trzy dni. Rekolekcje poprowadzi ks. Sławomir Szypulski, diecezjalny egzorcysta i duszpasterz akademicki z Białej Podlaskiej. 

Adwent

29 listopada 2020

W dniu dzisejszym rozpoczeliśmy nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.  Zasadniczym celem tego roku jest pogłębienie znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w Eucharystii.

Dzień dzisiejszy to pierwszy dzień Adewntu czasu w którym chcemy przygotowywać się na powtórne przyjście Chrystusa. Roraty podczas Adwentu będą sprawowane w naszym kościele w środy i w soboty o godzinie 7:00, będą poprzedzone śpiewem godzinek ku czci N.M.P. o godzinie 6:40. Na Roraty przychodzimy z lampionami lub świecami.

W celu dobrego przeżycia Adwentu udostępniam wam kalendarz Adwentowy.

https://view.genial.ly/5fc0c7ed429d140d2fa4f0ed?fbclid=IwAR3oN9DZA7gFjU2IEVvlPBArgw_RO1EKnboxlXsH9pVz5oGL9aLwVLrJINQ

Niech codzienne wykonywanie podanych wskazówek będzie wam pomocą byście dobrze przygotowali sie na Święta Bożego Narodzenia.

Formacja

17 listopada 2020

Ze względu na to że nie mogą odbywać się spotkania w grupach troszcząc się o ciągłość formacji duchowej w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania, proszę, aby do 15 grudnia 2020 r. każdy z kandydatów przeczytał Dzieje Apostolskie. Po każdym rozdziale proszę zrobić krótką notatkę z przeczytanego fragmentu (podobnie jak przy Ewangelii - o czym była mowa w danym tekście, co ten fragment mi mówi). Oczywiście będę chciał z Wami indywidualnie porozmawiać o przeczytanej księdze.  

Swoje notatki czynimy w Dzienniku duchowym.

Osoby, które chciałyby jeszcze zamówić katechizm, a nie uczyniły tego dotychczas powinny zgłosić ten fakt indywidualnie do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do sakramentu bierzmowania..

Spotkania formacyjne

24 października 2020

W związku z panującą sytuacją zawieszamy w najbliższym czasie spotkania w grupach. W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania dbamy o trwanie w łasce uświęcającej poprzez sakrament spowiedzi, przystępowanie do Komunii Świętej.

Dodatkowo czytamy katechizm.

Ogłoszenia

18 października 2020

Drodzy kandydaci do sakramentu bierzmowania i drodzy rodzice.

Nadal trwa czas epidemii dlatego przypominam, że bezpośrednia troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania spoczywa na rodzicach kandydatów.

W  związku wprowadzonymi przez władze państwowe obostrzeniami sanitarnymi mając na uwadze dobro duchowe wiernych, Ksiądz Biskp Ordynaiusz Diecezji Siedleckiej zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielił – do odwołania – ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej i osobom przebywającym na jej terenie. Jednocześnie Ksiądz Biskup zobowiązał osoby korzystające z dyspensy do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie ze wspólnotą Kościoła poprzez uczestniczenie we Mszy św. transmitowanej w radiu, telewizji lub internecie.

Ksiądz Biskup zachęca - przy zachowaniu zaleceń sanitarnych – do udziału w Eucharystii w dni powszednie, kiedy gromadzi się zazwyczaj mniejsza ilość wiernych niż w niedzielę. Przypominamy, o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk oraz o obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta.

Osoby, które skorzystają z dyspensy Księdza Biskupa zobowiązane są do uczestnictwa duchowego we Mszy Świętej transmitowanej w radiu, telewizji lub internecie. W czasie uczetniczenia duchowego we Mszy Świętej transmitowanej powinniśmy w pokoju na stole na białym obrusie ustawić krzyż, obok zapalone świece, oraz uczestniczyć we Mszy Świetej tak jak byśmy byli w kościele, wraz ze śpiewem czy też odpowiedziami i klęknięciem w stronę krzyża.

 

Grzechem ciężkim i nie właściwą postawą była by sytauacja, gdy osoba korzytsa z dyspensy lecz nie uczestniczy duchowo w domu we Mszy Świętej, lub tylko ogląda Mszę Świętą oraz nawet w dni powszednie nie przystępuje do sakramentu Komunii Świętej - żyjąc bez łaski uświęcającej, a ponadto w dni powszednie zachowuje się jakby nie było epidemii poprzez spotkania ze znajomymi (urodziny, imieniny, imprezy, spotkania towarzyskie), oraz nieuzasadnione opuszczanie domu narażając bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

Spotkanie wspólne dla wszystkich kandydatów

6 października 2020

Najbliższe spotkanie dla wszystkich kandydatów do sakramentu bierzmowania odbędzie się 16 października. Spotkanie rozpoczynamy o godz. 18.00 uczestnictwem we Mszy Świętej, a następnie modlitwa różańcowa i konferencja formacyjna. 

Modlitwa różańcowa

1 października 2020

Rozpoczęliśmy miesiąc październik - szczególny czas modlitwy różańcowej.

Osoby, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania powinny uczestniczyć w modlitwie różańcowej odmawianej we wspólnocie Kościoła.  Ilość dni uczestniczenia w modlitwie różańcowej świadczy o życiu duchowym danej osoby przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 

Różaniec w kościele: 

- dla dzieci o godzinie 16.30 (od poniedziałku do piątku), 

- oraz w tygodniu w łączności z Mszą Świętą wieczorem o godzinie 18.00,

- w niedzielę o godzinie 17.30.

 

Przypominam że przygotowanie do sakramentu bierzmowania to nie tylko znajomość katechizmu Kościoła Katolickiego, ale przede wszystkim - życie wiarą i prowadzenie osobistego życia duchowego oraz zaprzyjaźnienie się z Jezusem Chrystusem. W przypadku osób, które przychodzą na spotkania, ale nie prowadzą życia duchowego (brak przystępowania do Sakramentów Świętych) czas przygotowania zostanie wydłużony na kolejne lata. 

Spotkania w grupach

16 września 2020

Uwaga nastapiła niespodziewana zmiana terminu spotkań 

Poniżej zostają zamieszczone wszystkie terminy spotkań w grupach (niektóre uległy zmianie):

25.09. (piątek) - po Mszy Świętej wieczorem ok. 18:30 - P3

28.09. (poniedziałek) - po Mszy Świętej wieczorem ok. 18:30  - P2

02.10. (piątek) - po Mszy Świętej wieczorem i modlitwie różańcowej ok. 19:15 - S i C1

04. 10. (niedziela) godz. 16.00 - C2 i D3

03.10. (sobota) - godz. 15.00 - D2 i P1

03.10. (sobota) - po Mszy Świętej wieczorem i modlitwie różańcowej ok. 19.15 - M

03.10. (sobota) - po Mszy Świętej wieczorem i modlitwie różańcowej ok. 19:15 - D4

05.10. (poniedziałek) - po Mszy Świętej wieczorem i modlitwie różańcowej - D1

 

Z przyczyn nie od nas zależnych terminy spotkań mogą ulec zmianie, dlatego proszę o systematyczne odwiedzanie strony.

Spotkania w grupach będą miały miejsce w sali parafialnej. Obecność na spotkaniu obowiązkowa. Na spotkanie przynosimy zeszyt duchowy i Pismo Święte. W czasie spotkania zachowujemy zasady sanitarne.

Jeżeli ktoś z bardzo poważnych powodów (np. zdrowotnych) nie będzie mógł uczestniczyć w wyznaczonym terminie spotkania o tym zdarzeniu rodzic lub opiekun powinien odpowiednio wcześniej powiadomić księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do sakramentu bierzmowania (może być telefonicznie). 

Ogłoszenia

23 sierpnia 2020

1. Przypominam że w dniu jutrzejszym Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 7.00, 10.30 i 18.00. 

2. We wtorek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Rozpocznijmy go będąc w łasce uświęcającej poprzez wcześniejsze przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. 

3. W niedzielę 6 września o godzinie 17.00 w kościele spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania. 

4. Natomiast spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 11 września o godzinie 18.00 rozpoczniemy uczestnictwem we Mszy Świetej. Szczegóły zostaną podane rodzicom.